BANDINFO

Östhammars Storband Info

Storbandet består av en sångerska och 18 instrumentalister där det är 5 saxofoner, 4 tromboner, 5 trumpeter
och 4 komp, vilket är den klassiska sättningen för ett storband. Vi övar hela bandet den sista söndagen i
månaden under höst, vinter och vår. Däremellan försöker sektionerna ha egna stämrep för att öva in sina
stämmor, vilket har visat sig vara effektivt då vi under samlingen med hela bandet kan koncentrera oss på helheten.

Bandet drivs som en ideell förening utan vinstintresse där alla medlemmar hjälper till efter tid och förmåga.
Vårt mål är att skapa ett trevligt och inspirerande fritidsintresse för medlemmarna och att kunna ge konserter,
främst i hemkomunen, och sprida musikalisk glädje till alla som vill lyssna på våra framföranden.

Östhammars Storband Story

Den första gången som Östhammars Storband repeterade tillsammans var i januari år 2005. Snön låg vit på
taket på Brunnskolan när de första samlade ackorden började ljuda till de församlade musikanternas förnöjelse.
I slutet av året följde vi med Musikskolans flytt ner till Källörskolan där vi numera har våra musikaliska träffar.

De flesta medverkande i bandet bor eller har bott i Östhammars kommun. Förutom Östhammar så är det
musikanter från Öregrund, Hallstavik, Edsbro, Skebo, Söderön, Raggarön, Norrtälje och Uppsala.
Det är imponerande att det finns så många duktiga musikanter(och sångerska) här ute på den svenska rivieran
och vi kan skryta med att vi i särklass är stans bästa storband!